دانلود پایان نامه – مهندسی برق

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک با عنوان بررسی عملکرد توربو پمپ ها این پایان نامه به صورت word می باشد و قابلیت ویرایش دارد. این پایان نامه به صورت word…

تحقیق کارشناسی ارشد ادبیات فارسی عنوان: شاهنامه فردوسي ( تلخيص چند كتاب پيرامون شاهنامه )  این تحقیق به صورت word  می باشد و قابلیت ویرایش دارد.  این تحقیق به صورت…

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)   عنوان: بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب…

دانلود پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري (M.Sc) موضوع : بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم (مطالعه موردي گروه كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك) فهرست مطالب…

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M A) گرايش: حقوق خصوصي   عنوان : وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه…

پروژه تحقيقاتي دوره کارشناسي رشته حقوق   موضوع: خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومي –حقوقي تهران و راي تجديد نظر…

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی موضوع : موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران     این پایان نامه به صورت word  می باشد و قابلیت ویرایش دارد  …

این پایان نامه به صورت word می باشد و قابلیت ویرایش دارد.

پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد در رشته ي حقوق بين الملل موضوع پايان نامه : عنوان : بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان…