دانلود پایان نامه – روانشناسی

دانلود پایان نامه های  رشته روانشناسی

 

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم عنوان : اختلالات نارسایی  این پایان نامه به صورت word  می باشد و قابلیت ویرایش دارد.  این پایان نامه به صورت…

20,000 ریال – خرید

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم عنوان : تاثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي مبتني بر روش يادگيري انفرادي بر ميزان يادگيري و ياد داري…

10,000 ریال – خرید

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم عنوان : راههاي  پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي   این پایان نامه به صورت word  می باشد و قابلیت ویرایش…

رایگان – خرید

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم عنوان : بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان  این پایان نامه به صورت word  می باشد و قابلیت ویرایش دارد.  این پایان…

10,000 ریال – خرید

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم با موضوع :  تأثير آموزش سبك حل مسئله بر ميزان حرمت خود نوجوانان سنين 12 تا 13 ساله داراي مشكلات رفتاري…

15,000 ریال – خرید

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم عنوان : بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها در سال 1383    این…

20,000 ریال – خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی با موضوع: بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان اموربانكي بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها این پایان نامه به صورت word می…

رایگان – خرید

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم عنوان : بررسي تأثير موسيقي در كاهش اضطراب و دلهره  این پایان نامه به صورت word  می باشد و قابلیت ویرایش…

68,000 ریال – خرید

دانلود متن کامل پایان نامه به همراه تمام ضمائم عنوان : بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی  این پایان نامه به صورت word  می باشد و قابلیت ویرایش دارد.  این…

35,000 ریال – خرید