دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیت با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درس بهداشت روانیمسائل آموزش و پرورش ایران – مسائل اموزش و پرورش در ایران

untitled-1

برای اضافه شدن به سبد خرید، یک بار بر روی گزینه پرداخت کلیک نمایید و برای خرید مستقیم بعد از چند ثانیه برای بار دوم نیز کلیک کنید.

ادامه مطلب...


دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درس مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه – مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – مقدمات برنامه آموزشی

untitled-1

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم  ۹۴-۹۳ مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه – مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی – مقدمات برنامه آموزشی

ادامه مطلب...


دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درس سازمان مدیریت در آموزش و پرورش – مدیریت آموزشی – مدیریت عمومی

untitled-1

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ سازمان مدیریت در آموزش و پرورش – مدیریت آموزشی – مدیریت عمومی

ادامه مطلب...


دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی – متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی

untitled-1

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ زبان تخصصی برنامه ریزی درسی – متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی

ادامه مطلب...


دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درس روش تحقیق – روش تحقیق در علوم تربیتی – روش تحقیق در روان شناسی – مقدمات روش و تحقیق

untitled-1

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ روش تحقیق – روش تحقیق در علوم تربیتی – روش تحقیق در روان شناسی – مقدمات روش و تحقیق

ادامه مطلب...


دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درس روانشناسی یادگیری – رواشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم

untitled-1

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ روانشناسی یادگیری – رواشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم

ادامه مطلب...


دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ درس روانشناسی زبان با تاکید بر آموزش زبان فارسی – زبان آموزی فن بیان و سخنوری

untitled-1

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ روانشناسی زبان با تاکید بر اموزش زبان فارسی – زبان آموزی فن بیان و سخنوری

ادامه مطلب...