no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

چهار مقاله در خصوص ارزشيابي كاركنان پروژه رشته اقتصاد | ایران پروژه | بانک فایل دانشجویی


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان پروژه رشته اقتصاد
doc
۱۳۹۷/۰۶/۳۰
307 kb
141 صفحه
نوع فایل: ورد
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۹,۰۰۰ تومان
0 فروش
۹,۰۰۰ تومان – خرید

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان پروژه رشته اقتصاد


آموزش و ارتقاء سطح علمی وکار وکارمند، مخصوصا به صورت تخصصی و کاربردی از اصول بنیادین کار آمد شدن متصدیان مشاغل به ویژه مشاغل حساس می‌باشد. با عنایت به این اعتقاد وباور است که اداره ارزشیابی کارکنان بازرسی و رسیدگی به شکایات فرصت را مغتنم شمرده و به هر شکل ممکن برای دستیابی و تحقق امر فوق مساعی خود را بکار می گیرد تا همکاران گرامی و کارشناسان محترم ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات حوزه ستادی دفتر مرکزی واجرایی استانها را به انحاء گوناگون ودر چارچوب‌ آموزشهای ضمن خدمت و .. با انگیزه تشویق وترغیب به مطالعه دعوت نماید. تا از این طریق مدیران محترم را سوق به بهره وری کامل نیروی انسانی شاغل داده و کارشناسان عزیز را بیش از پیش آشنا به انجام صحیح ودقیق اصول ومقررات مربوط به شغل بنماید. باشد تا از رهگذر شناخت کامل اصول کار و تفسیر دقیق از وظایف محوله درراستای انجام بهینه فعالیت های پیش بینی شده سازمانی گامهای مهم و موثر برداشته شود. در جهت تحقق همین هدف وغنابخشیدن به مستندات ارزشیابی کارکنان مقالاتی جمع آوری وبصورت مجموعه حاضرتنظیم شده است. این مجموعه اگر چه دارای اشکالات و نواقصی هست اما گامهای اولیه در این زمینه می‌باشد. که انشاء‌الله با مساعدت وهمفکری شما اساتید گرامی درارائه مقالات ومطالبی از این دست در موضوع ارزشیابی بازرسی ورسیدگی به شکایات این حرکت استمرار خواهد یافت

 

فهرست منابع

 

صفحهنوشتهمنبع وماخذعنوانردیف
۱

 

دکتر ناصر میرسپاسیمرکز آموزش مدیریت دولتیپژوهش تحلیل در زمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولت۱
۱۵تحقیق یک شرکت ژاپنیدفتر همکاریهای علمی وبین المللیارزشیابی کارکنان۲
۲۴جمعی از صاحب نظراناهداف ارزشیابی۳
۴۲محمود ساعتچیمرکز آموزش مدیریت دولتی مصاحبه ارزشیابی، انواع فنون واجرای آن۴

پرسشها درباره ارزشیابی کارکنان

در پاسخ به این پرسش و بقیه پرسشها ابتدا نتیجه نظر خواهیها وسپس تحلیل نظری وعلمی به استناد پژوهش های انجام شده و منعکس شده در متون مدیریت ارائه گردیده است.

۹۵ درصد از کل افرادی که به این پرسش پاسخ داده اند ارزشیابی را یک ضرورت تشخیص داده و ۵ درصد بقیه نیز با ارزشیابی کارکنان به صورتی که فعلا در سازمانهای دولتی انجام می شود مخالفت کرده و معتقد بوده اند که ارزشیابی با کیفیت روشی که در حال حاضر انجام می شود تنها جنبه تشریفاتی و ظاهر سازی دارد واثار مورد انتظار بر آن مترتب نیست و فقط باعث گرفتن وقت مدیران و انجام دادن یک مقدار تشریفات بی مورد اداری می شود.

به نظر می رسد ذهن پاسخ دهندگان صرفا به لزوم یا عدم لزوم ارزشیابی متوجه گردیده است و به همین جهت راه حل دیگری ک بتواند جانشین ارزشیابی گردد مطرح نکردها ند یا احتمالا نحوه طرح سوال چنین محدودیتی را برای پاسخ دهندگان بوجودآورده است.

ارزشیابی کارکنان

راه حل دیگری که توسط متخصصین به جای ارزشیابی مطرح می شود ارشدیت است. ارشدیت عبارت است از سنوات خدمتی که کارکنان در یک سازمان واحتمالا در سلسله مراتب یک حرفه تخصصی دارا می باشند. اساس این پیشنهاد راشاید بتوان به صورت زیر خلاصه کرد.

اتحادیه های کارگری وکارمندی به منظور حمایت از حقوق کارکنان و اینکه در مورد حق آنها یکطرفه و فقط از طرف کارفرما قضاوت نشوند ملحوظ داشتن ارشدیت وسنوات خدمت را به جای ارزشیابی توصیه می کنند. این ادعاتنها به لحاظ مخالفت با کارفرمایان انجام نگرفته بلکه بعضی تحقیقات انجام شده نشان داده است که ارشدیت وسنوات خدمت یا متغیرهایی نظیر توان کار دانش انجام دادن کار با شعور لازم برای حل مشکلات کاری وقضاوت صحیح درایفای وظایف محوله همبستگی مستقیم و قابل ملاحظه دارد.البته باید گفت که بسیاری از مدیران با این نظر مخالفند و معتقدند امتیاز دادن به کارکنان بر مبنای ارشدیت و سنوات خدمت باعث از بین رفتن انگیزه کار میشود.

تصمیم وزارت کاروامور اجتماعی که نقش اصلی آن تنظیم روابط کارگر وکارفرما درسطح کشور است در مورد توضیح افزایش مزد ثابت سالیانه وبه طور مستمر واصرار نداشتن به ارزشیابی کارکنان علم رغم اصرار در ارزشیابی مشاغل شاید نشانه ونمونه بارزی از چنین طرز فکر باشد.

تأکید بر عامل ارشدیت نه تنها در بعضی جوامع ریشه فرهنگی دارد بلکه اغلب ادعا شده است که تعیین ارزش کارکنان براساس قدمت خدمتشان عینی تر و دقیقتر از ارزشیابیهایی است که مبنای ذهنی وکیفی داشته واعتبار ودقت آنها مورد سوال است

می توان گفت که انسان فطرتاً نیاز به نظارت وارشاد دارد واگر تحت نظارت و ارزشیابی همراه با تعلیم وتربیت قرار گیرد هم از نظر خود و هم از نظر جامعه زودتر به سر منزل مقصود می رسد و مسلماً محیطی که در آن دوغ و دوشاب یکی باشد نمی تواند محیط برانگیزنده ومناسبی برای کار وتلاش و کوشش انسانها شمرده شود و خلاصه به قول متخصصین آموزش انسان یاد نمی گیرد =مگر اینکه بازدادی (Feedback) از نتیجه کارش به او منعکس شود. البته در این میان بی مناسب نیست که به ارشدیت نیز به عنوان عامل افزاینده شعور به طور تجربی توجه لازم مبذول گردد.

در مورد پاسخ به دنبال پرسش اولی که ارزشیابی به چه منظورهایی انجام می گیرد؟ ابتدا نتیجه پژوهشی که در ۲۵۶ موسسه در یکی از کشورهای صنعتی انجام شده ارائه وسپس اطلاعاتی که توسط نگارنده جمع آوری شده عنوان می گردد.

در موسسه شما ارزشیابی کارکنان به چه منظورهایی انجام می شود؟

 

 

درصد پاسخهاهدف ومنظور از ارزشیابی کارکنان و مدیرانردیف
۹۱

۹۰

۸۲

۶۴

۶۲

۵۷

۵۲

۵۰

۳۸

۳۲

۲۹

۲۵

۱۶

۷

ارزشیابی به منظور تعیین میزان شایستگی انجام می شود

ارزشیابی به منظور تعیین نتیجه کار ها واقدامات انجام می شود

ارزشیابی به منظور تعیین معیاری برای ترفیعات انجام میشود

ارزشیابی به منظور تشخیص وتعیین افراد مازادانجام می شود

ارزشیابی به منظور تعیین پتانسیلهای اجرائی انجام می شود

ارزشیابی به منظور ایجاد زمینه موفقیت برای کارکنان انجام میشود

ارزشیابی به منظور برنامه ریزی جابجایی وانتقالات انجام می شود

ارزشیابی به منظور برنامه ریزی نیروی انسانی انجام می شود

ارزشیابی به منظور برآورد نیاز و برنامه ریزی آموزشی انجام میشود

ارزشیابی به منظور بهبود ارتباطات سازمانی انجام می شود

ارزشیابی به منظور تعیین معیارهای لازم جهت گزینش انجام می شود

ارزشیابی به منظور کنترل هزینه ها انجام می شود

ارزشیابی به منظور تعیین معیار لازم جهت گزینش انجام می شود.

ارزشیابی به منظور کنترل هزینه انجام می شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

ماخذ: کتاب پرسنل تالیف کارل وگوتزمتیز

درپاسخهای جمع آوری شده به پرسشی که به همین منظور توسط نگارنده ارائه شده تقریبا ۹۰ درصد پاسخ دهندگان هدف از ارزشیابی کارکنان را در حوزه پرسشهای ۱و۳ جدول فوق تشخیص داده اند و به عبارت دیگر هدف اصلی اارزشیابی کارکنان را تعیین میزان شایستگی در جهت تشخیص معیاری برای ترفیعات ذکر کرده اند. البته علت اینکه مدیران وکارکنان به هدف ارزشیابی جز به دو مورد واستثنا موارد دیگر اشاره نکرده اند این است که واقعا در سازمانهای دولتی وحتی بخصوص غالبا برای این دو منظور کارکنان واخیرا مدیران را ارزشیابی می کنند و کاربردهای دیگر ارزشیابی اصلا برای افراد مطرح نیست.موضوعات :
ادبیات

تصاویر پیش نمایش


چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان پروژه رشته اقتصاد-1

درباره نویسنده

علیرضا قزوینی 15 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *