no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری | ایران پروژه |بانک فایل های دانشجویی


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری
doc
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
1 mb
52 صفحه
نوع فایل: ورد
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۱۷,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۷,۰۰۰ تومان – خرید

صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری


با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن عرضه و تقاضا هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است.

 نکات کلیدی و مهم

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل عرضه و تقاضا را ارائه می‌کند.

نکات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

  • موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بکار رفته است که تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌کند. موجودی ها شامل مواد خام ـ کار در جریان گردش و کالاهای تولید شده می باشند.
  • قانون تصمیم گیری مشخص می‌کند که چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، ۴ نوع هزینه های موجودی وجود دارند که باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینه حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه کمبود کالا (یا کسری کالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند که با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌کنند
  • فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار عرضه و تقاضا ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های کمبود کالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تک محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.
  • هر مسئله موجودی کالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینه کل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند که در وضعیت خاص به کاربرده می شوند.
  • یک سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وقتی که وضعیت سهام در نقطه سفارش R افت پیدا می‌کند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار Q برابر با  تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
  • یک سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌کند تا عرضه و تقاضا تصادفی را اداره کند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری که سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دوره نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T  بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
  • انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوباره پر سازی ـ نوع حفظ رکورد و هزینه جنس باشد. یک سیستم دوره ای باید زمانی بکار برده شود که سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.
  • سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطه سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه کند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای کافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی کنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی کاهش  باشد.
  • مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به کار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را کنترل کند و تلاش و هزینه کمی را صرف آیتم های C.B  کند.
  • تمرین های اینترنتی دانشجویان

۱ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درک اطلاعات جذاب پیرامون کنترل موجودی می‌باشد.

۲ـ شرکت به ثبت رسیده مدیرت موجودی مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

می توانید یکی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت بخوانید و خلاصه کوتاهی از آنرا بنویسید.

۳ـ شرکت به ثبت رسیده Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاین برنامه Inventory را اجرا کنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای کاربر را تایید کنید.

۴ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

این سیستم نرم افزاری را برای کنترل موجودی های خرده فروشی بررسی کنید. گزارش کوتاهی درباره ویژگی های اصلی ـ که پیدا می کنید ـ بنویسید

عرضه و تقاضا حل مسائل

مسئله: ۱= در یک فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، عرضه و تقاضا مستقل برای bolt این که معمولاً به کار برده میشود ۵۰۰ واحد در هر ماه است. هزینه سفارش ۳۰ دلار برای هر سفارش می باشد. هزینه محل ۲۵ درصد در سال ـ و هر هزینه واحد ۵۰ دلار است.

(a بر اساس فرمول  ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟

(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟

(c تیم کیفیت روشی را برای کاهش هزینه های سفارش ـ تا ۵ دلار ـ کشف کرده است. این سایز (یا تعداد) چطور تغییر می‌کند و تکرار خرید برای این محصول چیست؟

اولاً تقاضا را به واحدهای زمانی یکسان ـ مثل هزینه حمل تبدیل می‌کنیم. در این حالت، هزینه محل برحسب سال است و عرضه و تقاضا بر حسب ماه پس تقاضا سالیانه ۶۰۰۰=۱۲*۵۰۰ واحد است.

واحد ۶۹۷/۱  ۰۶/۱۶۹۷ =

(b تکرار سالیانه خرید برابر با D/Q یا ۵۴/۳=۱۶۹۷/۶۰۰۰ بار در سال است. برای تبدیل آن به ماه، تقسیم بر ۱۱ ماه در سال، با تکرار سالیانه خرید می‌کنیم:
ماه ۳۹/۳ هر

هفته ۶۹/۱۴ هر

روز ۱۱/۱۰۳ هر

واحد ۶۹۳  ۸/۶۹۲ =

تکرار خرید برابر با D/Q با ۶۶/۸=۶۹۳/۶۰۰۰ بار در سال است.

مسئله ۲ سیستم Q ، عدد بخش ۲۰۰۱- XB، تقاضای مستقل سالیانه را به صورت بخش های مجزا از ۴۰۰۰ واحد ـ هزینه تنظیم ۱۰۰ دلار ـ هزینه محل ۳۰ درصد در سال ـ و هزینه جنس ۶۷/۲۶۶ دلار دارد. پس سهولت تولید که ۵ روز در هفته و ۵۰ هفته در سال را نشان می‌دهد موجب مقدار کل ۲۵۰ روز بهره وری در سال میشود. زمان ناب این تولید ۹ روز است انحراف معیار تقاضا ۲ واحد در روز است. شرکت می خواهد ۹۵ درصد سطح سرویس را بر این بخش مجزا داشته باشد. پس :

Q (a) را با استفاده از فرمول  محاسبه کنید.

R (b) را مقایسه کنید.

(C) اگر شرکت یک سیستم Q از کنترل موجودی را استفاده می کرد ( با مرور متوالی) پس نتایج با محاسبات خودتان شرح دهد.

راه حل (a)

(b) راه حل این بخش از مسئله، به طور صحیح، نیاز به ۲ مرحله دارد: اول، باید عرضه و تقاضا روزانه برآورد شود. و این از طریق مقدار سالیانه تقاضای بر تعداد روزهای کاری در سال انجام می شود. واحد ۱۶= ۲۵۰/۴۰۰۰ (در هر روز) میانگین تقاضا بر زمان ناب، ۱۶ واحد در هر روز بر ۹ روز یا ۱۴۴=۱۶*۹ واحد است. دوم: انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب باید برآورد شود. و این از طریق مشخص کردن انحراف تقاضای روزانه (۲ واحد) ـ و ضرب ریشه توان دوم تعداد روزهای زمان ناب (ریشه توان دوم ۹) تعیین میشود.موضوعات :
حسابداری

تصاویر پیش نمایش


صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری-1

درباره نویسنده

علیرضا قزوینی 15 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *