no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق | ایزان پروژه |بانک فایل های دانشجویی


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق
doc
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
42 kb
17 صفحه
نوع فایل: ورد
کیفیت: خوب
قابلیت کپی: دارد
۹,۰۰۰ تومان
0 فروش
۹,۰۰۰ تومان – خرید

پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق


فضای ابری یکی شده قادر است یک گردش کاری را در چندین فضای ابری خصوصی و عمومی صف آرایی کند.با تهسیل خدمات فضای ابری بیرونی برای اجرای زیر وظایف گردش کار،دارندگان گردش کارخدمات می توانند هزینه ی اجرای گردش کار را کاهش دهند،در حالیکه  با تقاضای اجرایی مواجه می شود،از این رو این خدمات برپایه فضای ابری می تواند هزینه ی موثر تری باشد و اجرای بهتری نسبت موارد داخلی داشته باشد. با این حال ، به سبب وابستگی درونی بین زیر وظایف،پیچیدگی گردش کار و ناهمگونی فضاهای ابری،این چالش برای دست یابی به توان بهینه بین هزینه و اجرا وجود دارد. این مقاله برنامه ریز جدید گردش کار طراحی شده را برای رسیدن به هزینه و زمان اجرای پایان تا پایان به صورت بهینه باشد،ارائه می دهد،هنگامی که چنین گردش کار های پیچیده ای در گروه های محاسباتی ناهمگون در فضاهای ابری چیده می شوند.به ویژه ،الگوریتم برنامه ریزی،توازن بین هزینه اجرا ،زمان محاسبه،و تاخیر انتقال داده بین زیر وظایف را نشان دهد.برنامه ریزهامی تواند گردش کار های پیچیده را ساماندهی کند که شامل زیر جریانات است که به طور موازی درباره پدید شده اند و باعث منشعب و یا یکی شدن زیر وظایف می شود.آزمایشات نشان می دهد که برنامه ریز ها می تواند که به طور کار آمدی صف آرایی بهینه نزدیک را محاسبه کند که قابل مقایسه با اکگوریتم های زیاد و یا تکاملی برای هر دو نوع زمان اجرای پایان تا پایان و هزینه مشابه است.

گزیده ای درباره فضای ابری

فضای ابری یکی شده (یا اغلب فضای ابری دور خوانده می شود)به طور فزاینده ای در سال های اخیر مشهور شده است زیر امکان انتخاب انواع خدمات فضاهای ابری مختلف Bبرای نیاز های اجرایی متنوع فراهم می کند.با منابع بیرونی مانند خدمات فضای ابری می توان گردش کار آنها را با دسترسی بالا به خدمات و هزینه کار آمد پیش برد در حالیکه می توان زمان اجرای منطقی را حفش کرد. در بررسی که زیرا وظایف زیادی در فرایند تجارت مورد بررسی قرار گرفت.هر زیر وظیفه گردش کارمی تواند نمونه ای از خدمات فضای ابری باشد که توسط چند تهیه کننده فضای ابری خارجی (یعنی۳rd خدمات مهمان فضای ابری)فراهم شده و یا به صورت داخلی توسعه یافته است . بسیاری از منابع آزاد و سیسیتم های مدیریت فرایند تجاری (BPMS)با ترکیبی انعطاف پذیر از معماری های با جهت گیری خدمات توسعه یافته اند. این سیستم ها می تواند ترکیبی از گردش کار قابل اجرا باشد که از خدمات خارجی موجود استفاده می کند. با این حال آنها از ویژگی های عملکردی برای چیدمان گردش کار تمرکز کرده اند که با تهیه فهرستی از کاربری های خدمات موجود و ورودی های شاخص و خروجی های مورد نظر برای ترکیب گردش های کار انجام شده است . به جای اینکه از ویژگی های غیر کاربردی مانند هزینه و اجرا استفاده کند.

BPMS را گسترش دادیمکه به طور خودکار گردش های کاری قابل اجرا را ترکیب می کند ، آن هارا در فضای ابری می چیند و گردش های کاری قابل اجرا را ترکیب می کند ، آنهارا در فضای ابری می چیند و گردش های کار را بر اساس آن مدیریت می کند. این حالت ، اجازه می دهد تا یک گردش کار مختصر(مثلا فرایند تجارت را با استفاده از رویه گرافیکی و ر رقم استاندارد مدلسازی فرایند تجارت BPMN) )طراحی می کند.

این حالت تمامی کاربرها گره های محاسباتی خدمات را در فضای ابری برای دو وظیفه می یابد و سپس برنامه ریزی گردش کارها در میان تمامی ترکیبات احتمالی این کاربری های خدمات و گره های محاسباتی گردش کار قابل اجرای بهینه شناسایی می کند. در این صورت گردش کار با استفاده از مهندسی فرایند تجاری موجود هنگامی که یک درخواست وجود دارد ، اجرایی می کند. در نهایت با این روش می توان فرایند گردش کار را کنترل و هنگامی که هر اجرایی رخ داد ، آنرا گزارش داد.

چالش های فضای ابری

در این مقاله روی رویکرد شناسایی چیدمان بهینه گردش کار تمرکز داریم. به ویژه، چالش هایی را که در متن ویژگی های غیر کاربردی در فضای ابری تا همگون وجود دارد را  بررسی می کنیم. اول، برنامه ریز گردش کار معمولا فضایی جستجوی بزرگی از ترکیبات چیدمان احتمالی را دارد(مشکل ترکیب سازی).هر زیر وظیفه گردش کار می تواند نمونه ای از تعداد خدمات متفاوت در هر سرویس می تواند میزبان تعدادی از گره های محاسباتی مختلف در فضاهای ابری باشد که کمک های هزینه ای و اجرایی متفاوت را فراهم می کند. کاربران باید تعیین کنند که کاربر های فضای ابری و خدمات در گزارش کار به منظور بهینه سازی و اجرا در هم انجام شوند.

هم توازن بالقوه بین زمان محاسبه خدمات هزینه اجرا و تاخیر انتقال داده ها را بررسی می کنیم حتی اگر خدماتی را انتخاب کنیم ، هر یک از آنها سریع تر سازمان محاسباتی را در میان بقیه خواهند داشت ، زمان اجرای گردش کار پایان تا پایان اگر آن قابل ملاحظه باشد ، ممکن است به صورت بهینه صورت نگیرد. همچنین هزینه اجرای خدمات احتمالا در نقطه مقابل زمان محاسبه خدمات (یعنی کارامد هستند گران قیمت ترن از خدمات ارزان قیمت می باشند) قرار دارند. بنابراین سه فاکتور برای تعادل بین شان لازم است مگر اینکه یکی از مگر اینکه یکی از آنها نسبت بقیه نیاز بررسی بیشتری داشته باشند .

در نهایت گردش کار اغلب زیر وظایفی دارد آیا دارای چندین انشعاب هستند و یا یکی شده اند، و یک انشعاب یا انشعاب OR یا انشعاب AND است.

هر زیر گردشی می تواند به طور دوره ای زیر گردش موازی باشد. BPMS ها ساختار های گردش کاری متنوعی مانند حلقوی ،دوره ای و یکی به پس دیگری می پردازند.

شکل ۱ مثالی از کار موازی  را به طور دوره ای نشان می دهد که خلاصه ای از یک فرایند های تجاری پیچیده ای است که برای چیدمان در فضای ابری استفاده شده است.

زیر گردش های موازی مشکلات جستجو پیچیده ای باعث می شود از این رو برنامه ریز بایستی زیر گردش های حیاتی را مورد بررسی قرار دهد که کند تر از دیگر زیر گردش ها هستند و زمان کند باعث سرعت های مختلف زیر گردش ها می شود که بتواند از یک انشعاب ، حالت یکی شده زیر وظایف دست یابند.

نحوه محاسبه گره ها

زمانیکه که زیر گردش ها می پردازیم برنامه ریز بایستی کاربری خدماتی را انتخاب کند و گره ها را به روشی محاسبه کند که کمترین زمان آهسته هزینه و زمان اجرا مجددا متعادل شود. برای مثال اگر یه زیر گردش حیاتی زمان اجرایی را در زیر گردش موازی نشان دهد، برنامه ریز گره های محاسباتی ارزان تر (یا ممکن است آهسته تر)را به جای گره های گران قیمت و سریع انتخاب کنید. در این مقاله این چالش ها با تهیه چیدمان بهینه تر یک گردش کارهای پیچیده در خدمات فضای ابری که هزینه و اجرای ناهمگونی داشتند ، به دقت نشان دادیم ، به ویژه برنامه ریز گردش کاری را توسعه دادیم، که می تواند چیدمان گردش کار بهینه نزدیک بیابد که برای زمان و هزینه ارائه شده، هزینه وزمان اجرای گردش کار پایان تا پایان هر دوسال به حداقل برساند.

برای رسیدن به این منظورجستجو را در کوتاه ترین مسیر مسئله در یک گران مستقیم طرح ریزی کردیم که انشعاب AND ، انشعاب OR و رئوس انجام شده دارد. رئوس مقادیر مثبتی دارند که منعکس کنند، زمان و هزینه محاسباتی برای هریک لز الگوهای زیر وظیفه است وبه    نیز دارای مقادیر مثبتی هستند که تاخیر انتقال داده بین ریز وظایف را بازتاب می کنند پس هدف با متن یک مسیر بهینه است که حداقل زمان و هزینه اجرا جمع آوری سند را بین منبع و مخزن دارد.موضوعات :
حقوق

تصاویر پیش نمایش


پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق-1

درباره نویسنده

علیرضا قزوینی 15 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *